Grønt Flagg Grønt Flagg i Nord-Trøndelag

   Grønt Flagg for ei bedre framtid

 

Bjørn Ness` Inspirasjonspris: Glasskunst av Åshild Karevoll.    

Prosjektkontakter i Nord-Trøndelag: Irene Vannebo og Monica Ness

Til førstesida


  Innhold:
_

Nyheter   

_ Konkurranser  
_

Bjørn Ness` inspirasjonspris

_

Prosjektbeskrivelse 

_

Styringsgruppen

_

Møtereferater

 

_

Deltaker barnehager

_

Deltaker skoler

_

Deltaker oppvekstsenter

_

Deltaker vg.skoler

_

Deltaker "gården som ped.ressurs"

 

_

Søkerveiledning

_ Registreringsskjema
_ Mal for miljøhandlingsplan

_

Rutine ved resertifisering
_

Reklamasjon på slitte flagg

_

Miljølinker

_ Idèbanken
_

Kontaktinformasjon 

_ Faktaboks
 

 

Grong videregående skole, 7970 Grong 
Tlf. 74 31 28 00. E-post:
grong.vgs@ntfk.no 


Miljøhandlingsplan:
Skoleåret 2005-07

Diverse
Skolens egen hjemmeside

Skolen startet opp i leide lokaler rundt om i Grong sentrum høsten 1980. Deler av det nye skolebygget ble tatt i bruk høsten 1985, mens hele skolens virksomhet var i nybygget ved skolestart høsten 1986. Høsten 1995 tok skolen i bruk nytt tilbygg som bl.a rommer bibliotek, naturfaglaboratorium, auditorium og EDB-rom. Skolen leier også ut lokaler til A-etat, trygdekontor og ulike leietakere i IN-bygget. 

På det meste har skolen hatt vel 300 elever, i dag har vi ca. 265 elever. 

Til videregående skoler


Send e-post med spørsmål eller kommentarer til Webansvarlig for dette webområdet.
Copyright © 2001 Grønt Flagg i Nord-Trøndelag